Дата релиза 26 июн. 2020

Видео

Top Club Charts

Дата Место Очки Рейтинг
11/07/2020 11 15 763
18/07/2020 2 39 664
(99)
25/07/2020 1 64 556
(108)
01/08/2020 1 89 447
(109)
08/08/2020 2 113 354
(93)
Наивысшая позиция: 1 (2)
Недель в хит-параде: 5
Количество очков 113

Текст песни

I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason
I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason
I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason
I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason
I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to—
I've been tryin'—
I've been tryin' not to—
I've been tryin'—
I've been tryin' not to—
I've been tryin'—
I've been tryin' not to—
I've been tryin'—
I've been tryin' not to—
I've been tryin'—
I've been tryin' not to—
I've been tryin' not to—
I been, I been

I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason
I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason
I've been tryin' not to go off the deep end
I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to—
Tryin' not to—
Try-Tryin' not to—
Tryin' not to—
I been tryin'—
Tryin' not to—
Try-Tryin' not to—

I've been tryin'—
I've been tryin'—
I've been tryin'—
I've been tryin' not to—